Blog

La Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls compareix a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya

Des de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya es va acordar requerir en compareixença a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls per a informar a aquest grup de treball permanent sobre la situació sanitària i social de les persones afectades d’ELA a Catalunya.

La compareixença té lloc dijous 6 de juliol a les 10 del matí al Parlament de Catalunya. En representació de la Fundació la Directora General de la nostra entitat, Esther Sellés, que exposa la realitat actual i les necessitats no cobertes de les persones afectades d’ELA i les seves famílies. També veureu la intervenció d’Ildefons Oliveras, que explica la seva experiència com a afectat per la malaltia i activista contra l’ELA.

Podeu veure la intervenció a aquesta Comissió de Salut a continuació:

I aquí us deixem amb el torn de paraula dels diferents grups parlamentaris en que translladaven algunes qüestions a la Sra. Sellés i al Sr. Oliveras i ells els hi responien:

Post a comment