POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

A través de la present política de privadesa FUNDACIÓ INTERNACIONAL MIQUEL VALLS CONTRA L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA (a partir d’ara, FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS) vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.fundaciomiquelvalls.org sobre els tractaments de dades personals realitzades.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. Abans d’enviar qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privadesa, per tal de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquests dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades, us facilita la següent informació:

 

 1. Responsable del Tractament
 • Raó Social: FUNDACIÓ INTERNACIONAL MIQUEL VALLS CONTRA L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA
 • NIF: G63880165
 • Adreça: Avda. Turisme 42-44 – 08370 Calella (Barcelona)
 • Correu electrònic: ela@fundaciomiquelvalls.org

 

 1. Delegat de Protecció de Dades

La Delegada de Protecció de Dades de l’entitat FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS és Esther Selles correu electrònic ela@fundaciomiquelvalls.org.

 

 1. Contacta amb nosaltres

A la nostra pàgina web hi ha un formulari de contacte disponible que es pot utilitzar per contactar de forma electrònica. Si un usuari utilitza aquesta opció, rebrem i emmagatzemarem les dades introduïdes a la pantalla d’entrada de dades:

 • Nom
 • Adreça de correu electrònic
 • Telèfon
 • Missatge

 

Finalitat del tractament

 • Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web, entre les quals hi ha la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades.

 

 • Mantenir informats els usuaris de productes i/o serveis de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

 

Legitimació

 • La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada, en virtut de l’article 6.1.a) de l’RGPD.
 • La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que estableix l’art. 21 de la LSSI-CE.

 

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat recollides, llevat que hi hagi una obligació legal.

 

Comunicació de les dades

No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de linteressat.

 

Transferències internacionals de dades

No es fan Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

 

4. Butlletí

A la nostra pàgina web hi ha un formulari que l’Usuari vol rebre la Butlletí de l’entitat:

 • Nom
 • Adreça de correu electrònic

 

Finalitat del tractament

Mantenir informats els usuaris de productes i/o serveis de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

 

Legitimació

La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD, així com el consentiment previ i exprés d’acord amb allò establert a l’art. 21 de la LSSI-CE.

 

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat recollides, llevat que hi hagi una obligació legal.

 

Comunicació de les dades

No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

 

Transferències internacionals de dades

No es fan Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

 

 1. Fes-te col·laborador

A la pàgina web hi ha un formulari de COL·LABORADOR que es pot utilitzar per fer-se col·laborador de la Fundació Miquel Valls de forma electrònica. Si un usuari utilitza aquesta opció, rebrem i emmagatzemarem les dades introduïdes a la pantalla d’entrada de dades:

 

Dades personals:

 • DNI/NIF
 • Nom
 • Cognom
 • Codi postal
 • Adreça de correu electrònic

 

Dades bancàries:

 • Persona titular del compte
 • Nombre de compte

 

Finalitat del tractament

 • Gestionar totes les dades obtingudes per poder donar d’alta a l’usuari com a Col·laborador de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS.
 • Mantenir informats els usuaris de productes i/o serveis de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

 

Legitimació

 • La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és la relació contractual, en virtut de l’article 6.1.b) de l’RGPD.
 • La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que estableix l’art. 21 de la LSSI-CE.

 

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat recollides, llevat que hi hagi una obligació legal.

Comunicació de les dades

No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de linteressat.

Transferències internacionals de dades

No es fan Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

 

 1. Fes una donació

A la nostra pàgina web hi ha l’opció de poder fer les donacions econòmiques. Per fer el teu donatiu cal emplenar el formulari en el qual s’introdueixen les dades següents:

Dades personals:

 • DNI/NIF
 • Nom
 • Cognom
 • Província
 • Adreça de correu electrònic

 

Dades bancàries:

 • Persona titular del compte
 • Nombre de compte

 

Mètodes de fer la donació

– Trucant al telèfon 93.766.59.69

– Realitzar una transferència als següents números de compte corrent:

”la Caixa”: ES08 2100.3422.16.2210103820

BBVA: ES97 0182.1615.22.0201676803

 

– A través de Bizum al número 02621 o cercar-nos a la secció d’ONG com “FUND INTERNAC MIQUEL VALLS”.

– Targeta

 

Finalitat del tractament

 • Gestionar totes les dades obtingudes per poder donar d’alta a l’usuari com a Col·laborador de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS
 • Mantenir informats els usuaris de productes i/o serveis de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

 

Legitimació

 • La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament, en virtut de l’article 6.1.c)
 • La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que estableix l’art. 21 de la LSSI-CE.

 

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat recollides, llevat que hi hagi una obligació legal.

 

Comunicació de les dades

No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

 

Transferències internacionals de dades

No es fan Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

 

 1. Fes-te voluntari!

A la nostra pàgina web hi ha l’opció de poder-te fer voluntari omplint el formulari a aquest efecte on se sol·liciten les dades personals següents:

 • Nom
 • Cognom
 • Direcció
 • Població
 • Telèfon
 • Adreça de correu electrònic
 • Dades que contenen un currículum

 

Finalitat del tractament

 • Gestionar la sol·licitud de formar part del Voluntariat de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS.
 • Mantenir informats els usuaris de productes i/o serveis de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

Legitimació

 • La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada, en virtut de l’article 6.1.a) de l’RGPD.
 • La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que estableix l’art. 21 de la LSSI-CE.

 

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat recollides, llevat que hi hagi una obligació legal.

Comunicació de les dades

No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

 

Transferències internacionals de dades

No es fan Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

 

Drets que assisteixen a l’interessat: L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió (Dret al oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Avinguda Turisme 42-44 – 08370 Calella (Barcelona), o correu electrònic ela@fundaciomiquelvalls.org

 

Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a ela@fundaciomiquelvalls.org

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede -electrònica-web, o enviant un escrit al c/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

 

 1. Gestos Solidaris

A la nostra pàgina web hi ha l’opció de poder fer peticions i proposar iniciatives solidàries, i per això es recullen les dades següents:

 • Organització
 • Persona de contacte
 • Telèfon mòbil
 • Correu electrònic
 • Ciutat

 

Finalitat

 • Gestionar totes les dades obtingudes gestionar les iniciatives solidàries proposades per l’usuari.
 • Mantenir informats els usuaris de productes i/o serveis de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

 

Legitimació

 • La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada, en virtut de l’article 6.1.a) de l’RGPD.
 • La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que estableix l’art. 21 de la LSSI-CE.

 

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat recollides, llevat que hi hagi una obligació legal.

 

Comunicavió de les dades

No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

 

Transferències internacionals de dades

No es fan Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

 

Drets que assisteixen a l’interessat: L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Avinguda Turisme 42-44 – 08370 Calella (Barcelona), o correu electrònic ela@fundaciomiquelvalls.org

 

Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a ela@fundaciomiquelvalls.org

 

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede -electronica-web, o enviant un escrit al c/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

 

 1. Fes-te col·laborador

A la pàgina web hi ha un formulari de COL·LABORADOR adreçada a entitats jurídiques. Si un usuari utilitza aquesta opció, rebrem i emmagatzemarem les dades introduïdes a la pantalla d’entrada de dades:

 

Dades personals:

 • Nom de l’empresa
 • CIF/NIF
 • Persona de contacte
 • Direcció
 • Població
 • Província

 

Dades bancàries:

 • Persona titular del compte
 • Nombre de compte

 

Finalitat del tractament

 • Gestionar totes les dades de contacte obtingudes per poder donar d’alta a l’usuari com a col·laborador de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS
 • Mantenir informats els usuaris de productes i/o serveis de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

 

Legitimació

 • La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és la relació contractual, en virtut de l’article 6.1.b) de l’RGPD.
 • La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que estableix l’art. 21 de la LSSI-CE.

 

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat recollides, llevat que hi hagi una obligació legal.

 

Comunicació de les dades

No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

 

Transferències internacionals de dades

No es fan Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

 

 

 1. Participacions loteria

FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS ofereix la possibilitat de comprar una participació de la loteria de nadal contra l´ELA. Per això, les dades sol·licitades són les següents:

Dades personals:

 • Nom i cognoms
 • DNI
 • Correu electrònic
 • Província

Dades bancàries:

 • Targeta bancària: únic mitjà de pagament.

Finalitat del tractament

 • Gestionar totes les dades de contacte obtingudes per poder gestionar la compra de les participacions.

 

Us informem que un cop FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS rebi el pagament corresponent, en uns dies l’Usuari rebrà per correu electrònic la imatge escanejada de les participacions comprades. Les participacions originals restaran custodiades a la seu de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls.

 

Si l’Usuari vol comprar un talonari sencer de la Loteria de Nadal per vendre a familiars, amics o companys de feina, envia’ns un correu a ela@fundaciomiquelvalls.org o truca’ns de dilluns a divendres de 8 a 15h al 937665969.

 

 • Mantenir informats els usuaris de productes i/o serveis de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

 

Legitimació

 • La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada, en virtut de l’article 6.1.a) de l’RGPD.
 • La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que estableix l’art. 21 de la LSSI-CE.

 

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat recollides, llevat que hi hagi una obligació legal.

 

Comunicació de les dades

No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

 

Transferències internacionals de dades

No es fan Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

 

 1. És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte?

Quant als formularis del Lloc Web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com a “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta de els serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’usuari facilita a FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

 1. Quines mesures de seguretat té l’empresa implantada?

FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

 

 


POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

A través de la presente política de privacidad FUNDACIÓ INTERNACIONAL MIQUEL VALLS CONTRA L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA (a partir de ahora, FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS) desea informar a todas las personas que naveguen y accedan al sitio web www.fundaciomiquelvalls.org sobre los tratamientos de datos personales realizados.

 

El acceso al sitio web no requiere un registro previo. Antes del envío de cualquier solicitud de información a través del formulario de contacto de esta página web, el usuario debe aceptar la política de privacidad, con el fin de prestar el consentimiento expreso e informado por el tratamiento de los datos con las finalidades indicadas.

 

FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en calidad de Responsable del Tratamiento de los datos personales proporcionados, le facilita la siguiente información:

 

 1. Responsable del Tratamiento

 

 • Razón Social: FUNDACIÓ INTERNACIONAL MIQUEL VALLS CONTRA L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA
 • NIF: G63880165
 • Dirección: Turisme 42-44 – 08370 Calella (Barcelona)
 • Correo electrónico: ela@fundaciomiquelvalls.org

 

 1. Delegado de Protección de Datos

 

La Delegada de Protección de Datos de la entidad FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS es Esther Selles correo electrónico ela@fundaciomiquelvalls.org.

 

 1. Contacta con nosotros

 

En nuestra página web hay un formulario de contacto disponible que puede utilizarse para contactar de forma electrónica. Si un usuario utiliza esta opción, recibiremos y almacenaremos los datos introducidos en la pantalla de entrada de datos:

 

 • Nombre
 • Dirección de correo electrónico
 • Teléfono
 • Mensaje

 

Finalidad del tratamiento

 • Gestionar el uso de las funcionalidades puestas a disposición a través del Sitio Web, entre ellas, la respuesta a solicitudes y/o consultas realizadas.

 

 • Mantener informados a los Usuarios de productos y/o servicios de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes, siempre que el Usuario haya prestado su consentimiento marcando la casilla correspondiente.

 

Legitimación

 • La base que legitima del tratamiento de los datos de carácter personal es el consentimiento que otorga el interesado mediante la casilla de aceptación habilitada para ello, en virtud del artículo 6.1.a) del RGPD.

 

 • La base jurídica del tratamiento de los datos para el envío de comunicaciones es el consentimiento previo y expreso que el Usuario otorga marcando la casilla correspondiente, conforme lo establecido en el art. 21 de la LSSI-CE.

 

Plazo de conservación

Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los cuales han sido recabados, excepto que exista una obligación legal.

 

Comunicación de los datos

No se comunicarán a otros terceros, excepto obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.

 

Transferencias internacionales de datos

No se realizan Transferencias Internacionales de datos a terceros países fuera de la Unión Europea.

 

 1. Boletín

 

En nuestra página web hay un formulario que el Usuario quiere recibir la Boletín de la entidad:

 

 • Nombre
 • Dirección de correo electrónico

 

Finalidad del tratamiento

Mantener informados a los Usuarios de productos y/o servicios de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.

 

Legitimación

La base que legitima del tratamiento de los datos de carácter personal es el consentimiento que otorga el interesado mediante la casilla de aceptación habilitada para ello, en virtud del artículo 6.1.a) del RGPD, así como el consentimiento previo y expreso conforme lo establecido en el art. 21 de la LSSI-CE.

 

Plazo de conservación

Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los cuales han sido recabados, excepto que exista una obligación legal.

 

Comunicación de los datos

No se comunicarán a otros terceros, excepto obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.

 

Transferencias internacionales de datos

No se realizan Transferencias Internacionales de datos a terceros países fuera de la Unión Europea.

 

 

 1. Hazte colaborador

 

En la página web hay un formulario de COLABORADOR que puede utilizarse para hacerse colaborador de la Fundación Miquel Valls de forma electrónica. Si un usuario utiliza esta opción, recibiremos y almacenaremos los datos introducidos en la pantalla de entrada de datos:

 

Datos personales:

 

 • DNI/NIF
 • Nombre
 • Apellido
 • Código postal
 • Dirección de correo electrónico

 

Datos bancarios:

 • Persona titular de la cuenta
 • Nº de cuenta

 

Finalidad del tratamiento

 • Gestionar todos los datos obtenidos para poder dar de alta al usuario como Colaborador de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS.

 

 • Mantener informados a los Usuarios de productos y/o servicios de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes, siempre que el Usuario haya prestado su consentimiento marcando la casilla correspondiente.

 

Legitimación

 • La base que legitima del tratamiento de los datos de carácter personal es la relación contractual, en virtud del artículo 6.1.b) del RGPD.

 

 • La base jurídica del tratamiento de los datos para el envío de comunicaciones es el consentimiento previo y expreso que el Usuario otorga marcando la casilla correspondiente, conforme lo establecido en el art. 21 de la LSSI-CE.

 

Plazo de conservación

Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los cuales han sido recabados, excepto que exista una obligación legal.

 

Comunicación de los datos

No se comunicarán a otros terceros, excepto obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.

 

Transferencias internacionales de datos

No se realizan Transferencias Internacionales de datos a terceros países fuera de la Unión Europea.

 

 1. Haz una donación

 

En nuestra página web hay la opción de poder realizar las donaciones económicas. Para hacer tu donativo se debe rellena el formulario en el cual se introducen los siguientes datos:

 

Datos personales:

 

 • DNI/NIF
 • Nombre
 • Apellido
 • Provincia
 • Dirección de correo electrónico

 

Datos bancarios:

 • Persona titular de la cuenta
 • Nº de cuenta

 

Métodos de realizar la donación

 

 • Llamando al teléfono 93.766.59.69
 • Realizando una trasferencia a los siguientes números de cuenta corriente:

 

“la Caixa”: ES08 2100.3422.16.2210103820

BBVA: ES97 0182.1615.22.0201676803

 

 • A través de Bizum en el número 02621 o buscarnos en la sección de ONG’s como “FUND INTERNAC MIQUEL VALLS”.
 • Tarjeta

 

Finalidad del tratamiento

 • Gestionar todos los datos obtenidos para poder dar de alta al usuario como Colaborador de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS

 

 • Mantener informados a los Usuarios de productos y/o servicios de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes, siempre que el Usuario haya prestado su consentimiento marcando la casilla correspondiente.

 

Legitimación

 

 • La base que legitima del tratamiento de los datos de carácter personal es para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, en virtud del artículo 6.1.c)

 

 • La base jurídica del tratamiento de los datos para el envío de comunicaciones es el consentimiento previo y expreso que el Usuario otorga marcando la casilla correspondiente, conforme lo establecido en el art. 21 de la LSSI-CE.

 

Plazo de conservación

Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los cuales han sido recabados, excepto que exista una obligación legal.

 

Comunicación de los datos

No se comunicarán a otros terceros, excepto obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.

 

 

Transferencias internacionales de datos

No se realizan Transferencias Internacionales de datos a terceros países fuera de la Unión Europea.

 

 

 1. ¡Hazte voluntario!

 

En nuestra página web hay la opción de poder hacerte voluntario rellenando el formulario al efecto donde se solicitan los siguientes datos personales:

 

 • Nombre
 • Apellido
 • Dirección
 • Población
 • Teléfono
 • Dirección de correo electrónico
 • Datos que contienen un currículum

 

Finalidad del tratamiento

 • Gestionar la solicitud de formar parte del Voluntariado de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS.

 

 • Mantener informados a los Usuarios de productos y/o servicios de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes, siempre que el Usuario haya prestado su consentimiento marcando la casilla correspondiente.

 

Legitimación

 • La base que legitima del tratamiento de los datos de carácter personal es el consentimiento que otorga el interesado mediante la casilla de aceptación habilitada para ello, en virtud del artículo 6.1.a) del RGPD.

 

 • La base jurídica del tratamiento de los datos para el envío de comunicaciones es el consentimiento previo y expreso que el Usuario otorga marcando la casilla correspondiente, conforme lo establecido en el art. 21 de la LSSI-CE.

 

Plazo de conservación

Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los cuales han sido recabados, excepto que exista una obligación legal.

 

Comunicación de los datos

No se comunicarán a otros terceros, excepto obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.

 

Transferencias internacionales de datos

No se realizan Transferencias Internacionales de datos a terceros países fuera de la Unión Europea.

 

Derechos que asisten al Interesado: El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Asimismo, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión (Derecho al olvido), limitación de los datos, portabilidad de los datos y oposición, enviando un escrito a Avinguda Turisme 42-44 – 08370 Calella (Barcelona), o correo electrónico ela@fundaciomiquelvalls.org

 

Asimismo, se informa al interesado que podrá revocar el consentimiento del envío de comunicaciones comerciales enviando un correo electrónico a ela@fundaciomiquelvalls.org

 

La persona interesada puede presentar una reclamación ante la autoridad de control en materia de protección de datos competente, que actualmente es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a través de su sede electrónica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviando un escrito a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

 

 1. Gestos Solidarios

 

En nuestra página web hay la opción de poder hacer peticiones y proponer iniciativas solidarias, y para ello se recaban los siguientes datos:

 

 

 • Organización
 • Persona de contacto
 • Teléfono móvil
 • Correo electrónico
 • Ciudad

 

Finalidad

 • Gestionar todos los datos obtenidos gestionar las iniciativas solidarias propuestas por el Usuario.

 

 • Mantener informados a los Usuarios de productos y/o servicios de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes, siempre que el Usuario haya prestado su consentimiento marcando la casilla correspondiente.

 

Legitimación

 • La base que legitima del tratamiento de los datos de carácter personal es el consentimiento que otorga el interesado mediante la casilla de aceptación habilitada para ello, en virtud del artículo 6.1.a) del RGPD.

 

 • La base jurídica del tratamiento de los datos para el envío de comunicaciones es el consentimiento previo y expreso que el Usuario otorga marcando la casilla correspondiente, conforme lo establecido en el art. 21 de la LSSI-CE.

 

 

Plazo de conservación

Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los cuales han sido recabados, excepto que exista una obligación legal.

 

Comunicación de los datos

No se comunicarán a otros terceros, excepto obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.

 

Transferencias internacionales de datos

No se realizan Transferencias Internacionales de datos a terceros países fuera de la Unión Europea.

 

Derechos que asisten al Interesado: El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Asimismo, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión (Derecho al olvido), limitación de los datos, portabilidad de los datos y oposición, enviando un escrito a Avinguda Turisme 42-44 – 08370 Calella (Barcelona), o correo electrónico ela@fundaciomiquelvalls.org

 

Asimismo, se informa al interesado que podrá revocar el consentimiento del envío de comunicaciones comerciales enviando un correo electrónico a ela@fundaciomiquelvalls.org

 

La persona interesada puede presentar una reclamación ante la autoridad de control en materia de protección de datos competente, que actualmente es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a través de su sede electrónica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviando un escrito a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

 

 1. Hazte colaborador

 

En la página web hay un formulario de COLABORADOR dirigida a entidades jurídicas. Si un usuario utiliza esta opción, recibiremos y almacenaremos los datos introducidos en la pantalla de entrada de datos:

 

Datos personales:

 

 • Nombre de la empresa
 • CIF/NIF
 • Persona de contacto
 • Dirección
 • Población
 • Provincia

 

Datos bancarios:

 • Persona titular de la cuenta
 • Nº de cuenta

 

Finalidad del tratamiento

 • Gestionar todos los datos de contacto obtenidos para poder dar de alta al usuario como Colaborador de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS

 

 • Mantener informados a los Usuarios de productos y/o servicios de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes, siempre que el Usuario haya prestado su consentimiento marcando la casilla correspondiente.

 

Legitimación

 • La base que legitima del tratamiento de los datos de carácter personal es la relación contractual, en virtud del artículo 6.1.b) del RGPD.

 

 • La base jurídica del tratamiento de los datos para el envío de comunicaciones es el consentimiento previo y expreso que el Usuario otorga marcando la casilla correspondiente, conforme lo establecido en el art. 21 de la LSSI-CE.

 

Plazo de conservación

Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los cuales han sido recabados, excepto que exista una obligación legal.

 

Comunicación de los datos

No se comunicarán a otros terceros, excepto obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.

 

Transferencias internacionales de datos

No se realizan Transferencias Internacionales de datos a terceros países fuera de la Unión Europea.

 

 

 • Participaciones lotería

 

FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS ofrece la posibilidad de comprar una participación de la lotería de navidad contra el ELA. Para ello, los datos solicitados son los siguientes:

 

Datos personales:

 

 • Nombre y apellidos
 • DNI
 • Correo electrónico
 • Provincia

 

Datos bancarios:

 • Tarjeta bancaria: único medio de pago.

 

Finalidad del tratamiento

 • Gestionar todos los datos de contacto obtenidos para poder gestionar la compra de las participaciones.

 

Le informamos que una vez FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS reciba el pago correspondiente, en unos días el Usuario recibirá por correo electrónico la imagen escaneada de las participaciones compradas. Las participaciones originales restarán custodiadas en la sede de la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls.

 

Si el Usuario desea comprar un talonario entero de la Lotería de Navidad para vender a familiares, amigos o compañeros de trabajo, envíanos un correo a ela@fundaciomiquelvalls.org o llámanos de lunes a viernes de 8 a 15h al 937665969.

 

 • Mantener informados a los Usuarios de productos y/o servicios de FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes, siempre que el Usuario haya prestado su consentimiento marcando la casilla correspondiente.

 

Legitimación

 • La base que legitima del tratamiento de los datos de carácter personal es el consentimiento que otorga el interesado mediante la casilla de aceptación habilitada para ello, en virtud del artículo 6.1.a) del RGPD.

 

 • La base jurídica del tratamiento de los datos para el envío de comunicaciones es el consentimiento previo y expreso que el Usuario otorga marcando la casilla correspondiente, conforme lo establecido en el art. 21 de la LSSI-CE.

 

Plazo de conservación

Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los cuales han sido recabados, excepto que exista una obligación legal.

 

Comunicación de los datos

No se comunicarán a otros terceros, excepto obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.

 

Transferencias internacionales de datos

No se realizan Transferencias Internacionales de datos a terceros países fuera de la Unión Europea.

 

 

 • ¿Es obligatorio proporcionar toda la información solicitada en el apartado de contacto?

En cuanto a los formularios del Sitio Web, el Usuario tiene que cumplimentar los marcados como “requerido”. No completar los datos personales requeridos o hacerlo parcialmente puede suponer que FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS no pueda atender sus solicitudes y, en consecuencia, FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS quedará exonerada de toda responsabilidad por la no prestación o la prestación incompleta de los servicios solicitados.

 

Los datos personales que el Usuario facilita a FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS tienen que ser actuales para que la información de los registros esté actualiza y sin errores. El Usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados.

 

 • ¿Qué medidas de seguridad tiene implantada la empresa?

FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS informa que el tratamiento que realiza de datos personales se realiza en todo momento de conformidad con la normativa aplicable en materia de protección de datos y de los servicios de la sociedad de la información.

 

FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal del Usuario y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado de acuerdo con el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, en conformidad con el que prevé la normativa vigente.