Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls,
entitat sense ànim de lucre

La Fundació neix el 2005 a Calella (Barcelona) com una fundació privada i sense ànim de lucre. És impulsada pel Sr. Enric M. Valls, el pare del qual va morir anys abans a causa de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica i dóna nom a la nostra entitat.

Som l’única entitat sense ànim de lucre a Catalunya que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’ELA/Malaltia de Motoneurona, oferint també el mateix suport a les seves famílies, i que a més lluita contra aquesta malaltia fomentant la investigació de la mateixa.

FCELA_LOGO_2021_RGB_verd-H