La Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls té per objecte la promoció de tota mena d’accions destinades a millorar la qualitat de vida de les persones i famílies afectades d’ELA, i altres malalties de motoneurona, inclosa la investigació, donant-los tot el suport i ajuda possibles. També col·laborant de manera puntual amb altres  organitzacions no  governamentals (ONG’s).

Amb aquest fi ens centrem en:

  • Oferir una atenció integral i especialitzada a nivell social, psico-emocional i d’atenció a la dependència.
  • Millorar l’atenció sociosanitària que reben les persones afectades d’ELA/MMN i famílies, oferint una atenció multidisciplinària adequada a les seves necessitats, a través d’una Unitat Hospitalària especialitzada.
  • Oferir suport, assessorament, informació i acompanyament a les famílies al llarg de tot el procés d’evolució de la malaltia, servint de punt de referència.
  • Posar a la disposició de les famílies un Banc de Productes de Suport i una ortopèdia sense ànim de lucre adequat a les necessitats de les persones afectades d’ELA/MMN. Així, contribuïm a que puguin disposar dels materials necessaris per millorar la seva autonomia, confortabilitat i seguretat en les activitats de la vida diària.
  • Promoure la investigació de la malaltia.
  • Facilitar la coordinació i el treball, transversal i en xarxa, dels diferents recursos públics i privats a les persones afectades d’ELA/MMN i a les seves famílies.
  • Difusió de la malaltia i les necessitats d’aquest col·lectiu, així com de les seves famílies,  actuant d’intermediaris amb la resta de recursos per tal d’aconseguir millores i oferir alternatives a les mancances dels mateixos.