Entitats amb les quals tenim conveni

Entitats relacionades amb l’ELA amb les quals treballem

Societats científiques amb les quals col·laborem

Altres entitats que ens donen suport