Missió

Som un equip de professionals amb vocació de millorar la nostre societat, que neix de la voluntat i experiència d’un familiar d’afectat d’ELA,  amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’ELA i els seus familiars, i lluitar perquè aquesta malaltia sigui curable.

Visió

Per millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’ELA i les seves famílies creiem necessària l’atenció integral, amb una visió humana i personalitzada dels aspectes psicosocials, mèdics i sanitaris. És per aquest motiu que creiem imprescindible l’atenció a domicili i a les unitats funcionals d’ELA, sense deixar mai de costat la sensibilització de la societat i els estaments públics, així com el suport a la investigació per a fer possible la cura de la malaltia.

Valors

Altruisme

Voluntat d’ajudar a les persones afectades d’ELA/MMN i les seves famílies sense esperar res a canvi.

Confiança

La confiança és una condició bàsica de les relacions de la Fundació, ser-ne mereixedors, en tot moment, ha de guiar la nostra norma de conducta.

No maleficència

Principi ètic que implica l'obligació de no fer mal a les persones ateses.

Respecte

Tenir en compte la individualitat de cadascuna de les persones afectades d’ELA/MMN i les seves famílies, utilitzant els recursos i coneixements dels quals disposa la Fundació segons la voluntat d’aquestes.

Compromís

Portar a terme les accions necessàries, dins les possibilitats, per aconseguir els objectius establerts segons la voluntat del fundador.

Inconformisme

Voluntat d’actuar per millorar la societat davant la problemàtica que ens ocupa buscant solucions a les mancances per cobrir les necessitats de les persones afectades d’ELA.

Transparència

Els resultats obtinguts i els mitjans emprats per la Fundació han de ser clars pels usuaris i per la societat en general. Es garantirà la transparència de l’activitat i el dret dels ciutadans a la informació i documentació públiques, alhora que s’estableixen els principis de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs i personal de l’administració.