El voluntariat esdevé una forma d’ajuda altruista, que passa a ser una gran via per donar suport i augmentar l’ajuda que es dóna des dels diferents projectes de la Fundació. És una actuació complementaria que s’integra dins l’objectiu de millora de la qualitat de vida de les persones afectades d’ELA/MMN i les seves famílies.

Els voluntaris i voluntàries realitzen un servei de caràcter social, carregat de solidaritat i compromès amb l’entitat i alhora amb la societat, realitzant la seva tasca de forma altruista, i de pròpia voluntat.

Tenim diferents modalitats de voluntariat

Voluntariat d’acompanyament i suport a les persones afectades d’ELA i a les seves famílies: aquesta forma de voluntariat va dirigida a cobrir necessitats que la persona afectada i la seva família puguin requerir en el seu dia a dia, és una modalitat molt directa. Les necessitats més habituals solen ser d’acompanyament.

Voluntariat a centres hospitalaris: La finalitat d’aquesta modalitat es acomodar i acompanyar al pacient i al seu familiar durant la visita a la Unitat d’ELA especialitzada, informant del funcionament de la mateixa i estan pendents de les necessitats que puguin tenir durant les diferents visites de tots els especialistes. La presencia d’una persona voluntària a la Unitat es un valor afegit a la qualitat del tracte amb el pacient.

Voluntariat “Amb tu”: Consisteix en que el familiar d’una persona afectada d’ELA, que ja ha passat per tot el procés de la malaltia i actualment ho ha pogut treballar fins al punt de poder-se oferir com a voluntari, fa un acompanyament a algun afectat/da o familiar que en aquest moment està vivint la malaltia. Es treballa perquè el voluntari o voluntària i la persona afectada o familiar tinguin una relació, telemàtica o presencial, sense res estructurat i adaptant-se en tot moment a la vida d’ambdós.

Voluntariat d’Iniciatives : Aquest tipus de voluntariat consisteix en assistir a actes tant públics com privats que es fan a tot Catalunya, per fer difusió i donar visibilitat a la malaltia així com per representar la Fundació a aquests actes. També aquí, sumem les persones voluntàries que volen crear una iniciativa solidària amb l’objectiu de donar a conèixer la malaltia en el seu entorn més pròxim.

Voluntariat de suport a tasques dels professionals de l’entitat: aquest tipus de voluntariat va dirigit cap a tasques on no es manté un contacte directe amb les persones afectades, però sí es dona un suport a les diferents àrees d’actuació de la entitat (atenció social, teràpia ocupacional i ortopèdia, psicologia, recursos, comunicació, entre d’altres) posant a disposició de la Fundació les habilitats i coneixements per tal de col·laborar i donar suport als professionals.

La temporalitat del voluntariat pot variar segons la disponibilitat de cada un, per aquest motiu es pot realitzar un voluntariat puntual, per a persones que disposen d’un temps determinat, un voluntariat estable, per vincular-se més continuadament, o un voluntariat professional i/o de serveis per a persones que considerin que poden disposar de coneixements o serveis que ens puguin ser útils.

Si vols col·laborar amb nosaltres com a voluntari o voluntària contacta’ns a través del formulari següent o envia’ns un correu a ela@fundaciomiquelvalls.org.

Moltes gràcies!

Jornada de Voluntariat 2021, la qual va ser en format telemàtic.

Formulari Voluntariat