Blog

El Departament de Drets Socials al costat de les persones afectades d’ELA i les seves famílies

El Departament de de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha concedit dos ajuts a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls pel desenvolupament dels projectes “Atenció social a persones afectades d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i a les seves famílies” i “Ajudes econòmiques a persones afectades d’ELA/MMN i les seves famílies amb risc de vulnerabilitat” en el marc de la Convocatòria ordinària de subvencions 2023.

Els dos projectes son portats a terme per treballadores socials especialitzades en la malaltia que atenen a les famílies a domicili i des de les diferents Unitats Hospitalàries especialitzades, oferint informació sobre la malaltia, suport emocional continuat i suport i assessorament en la tramitació d’ajudes, serveis i altres gestions. Per altra banda, hi ha persones que per la seva situació ni tan sols amb suport i acompanyament aconsegueixen un equilibri i entren en una situació de vulnerabilitat extrema on les seves condicions de vida deixen de ser acceptables, en aquests casos és on la persona que pateix ELA i el seu entorn requereix d’un abordatge més intensificat a través de l’estreta col·laboració entre Serveis Socials i la nostra entitat, i d’ajudes específiques per a les necessitats més essencials com l’habitatge i els subministraments.

Agraïm al Departament de Drets Socials pels ajuts concedits, amb el qual contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’ELA i de les seves famílies.

Moltes gràcies pel Gest per l’ELA!

Post a comment