Blog

Acceptada la proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per a persones amb ELA a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya

La Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha votat de manera positiva i unànime la Proposta de Resolució sobre el millorament de l’Atenció Sanitària per a persones afectades d’ELA.

Aquesta Proposta de Resolució, que inclou diferents mesures sobre la millora d’atenció multidisciplinària, la prescripció de medicació i incorporació de productes de suport, agilització de tràmits per ajudes o creació de places acreditades a Unitats Sociosanitàries i Residències, entre d’altres, ha estat treballada gràcies a la compareixença que la Fundació va fer a aquest grup de treball el juliol, i que podeu veure aquí.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat per tots els grups parlamentaris i conclou que:

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

  1. Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’ELA i la de les seves famílies i contribuir a allargar el procés d’evolució de la malaltia, promoure l’atenció integral i multidisciplinària, per part d’un equip de professionals especialitzats.
  2. Aprofundir en la coordinació i el treball multidisciplinari de tots els professionals, tant a nivell sanitari com social, així com la prescripció de medicació o altres teràpies destinades al tractament de la simptomatologia associada, i la incorporació de productes de suport o altres dispositius per millorar l’autonomia de les persones amb ELA.
  3. Agilitzar els tràmits per tal de rebre les ajudes necessàries per a la dependència, atorgant uns barems mínims d’acord amb el diagnòstic emès pel facultatiu, com la pensió d’incapacitat permanent absoluta, un 65% de Grau de Discapacitat i Grau II de llei de dependència.
  4. En el marc de l’Agència Integrada Social i Sanitària:

a) Elaborar un protocol d’atenció a les persones afectades d’ELA i de les seves famílies, per tal d’avaluar la creació de serveis d’atenció sociosanitaris per atendre a aquestes persones.

b) Promoure la formació específica sobre la malaltia, simptomatologia d’atenció especialitzada per a les persones cuidadores formals i informals.

c) Creació de places a les diferents Unitats Sociosanitàries i Residències acreditades per atendre la complexitat dels pacients d’ELA amb adequat personal qualificat a tots els torns i la infraestructura necessària per garantir la seva cura i benestar, que serveixen de respir -per donar resposta a la sobrecàrrega dels cuidadors i familiars- i garantir la reserva d’aquestes places residencials per aquelles persones que no disposen d’una xarxa familiar i no poden restar als seus domicilis.

Podeu veure totes les intervencions de la Proposta de Resolució de la Comissió de Salut sobre el millorament de l’atenció sanitària a les persones amb esclerosi lateral Amiotròfica a continuació:

Donem les gràcies a tots els membres de la Comissió de Salut per aprovar la proposta de manera unànime, i en concret al grup Junts per Catalunya per la seva iniciativa en la presentació i redacció d’aquesta. Des de la Fundació treballarem perquè tots els punts proposats es portin a terme el més aviat possible.

Post a comment