Blog

Què fem des del Departament de Treball Social de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls?

Les treballadores socials de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls som el punt de suport i de referència de la persona afectada d’ELA i la seva família, a més de ser un nexe d’unió entre la Unitat hospitalària i el domicili.

El nostre objectiu és acompanyar a la persona afectada d’ELA i a la seva família afavorint el benestar i la qualitat de vida, col·laborant en la comprensió de la malaltia per aconseguir disminuir l’estrès i l’impacte del diagnòstic tot facilitant l’adaptació per dignificar el procés de la malaltia.

En el departament de Treball Social oferim suport tant a domicili com a les unitats hospitalàries, donat  que considerem que són els espais més òptims per una intervenció ajustada a les característiques de la malaltia. Sempre treballem des del vincle, l’acompanyament i compartint el patiment, des d’una intervenció assertiva, desdramatitzada i oferint una mirada positiva i orientada cap a les potencialitats i no les carències.

Des del treball social es valora la situació familiar, social i econòmica de la persona i assessorem en la resolució de les necessitats detectades tenint en compte la concepció global de la persona i la seva història de vida, a més facilitem la identificació dels recursos propis per apoderar i promoure l’autonomia. També fem mediació en la resolució dels conflictes i facilitem la comunicació entre els membres de la família. 

Les treballadores socials donem suport continuat amb una resposta ràpida i ajustada, tan a les famílies com als diferents professionals, entitats i serveis, ja que treballem amb el condicionant del factor temps.

Departament de Treball Social de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls

Post a comment