Blog

Pla d’Acompanyament Comunitari al pacient amb ELA de la regió sanitària Metropolitana Sud

Des de l’Atenció Primària Metropolitana Sud s’ha impulsat el Pla d’Acompanyament Comunitari al pacient amb ELA/Malaltia de Motoneurona. L’equip que ha desenvolupat aquest pla ho ha fet sent conscient de les necessitats i els elements que calen per portar a terme un model d’aquestes característiques, garantint la qualitat assistencial i el benestar del pacient amb aquesta malaltia, en aquest cas, a les comarques del Garraf, Anoia, Alt Penedès, Baix Llobregat i a la ciutat de l’Hospitalet del Llobregat.

El document ha estat treballat amb diferents professionals especialitzats en ELA i en col·laboració amb la Unitat Funcional de malaltia de motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls.

El Pla d’Acompanyament contempla integrar els recursos sanitaris i professionals disponibles, alineant-los amb les necessitats que tingui el pacient en cada moment del procés per tal de donar la resposta que asseguri la màxima resolució en l’entorn domiciliari. Contempla com a elements clau: la comunicació àgil entre àmbits assistencials, la resposta coordinada a les descompensacions, el desenvolupament competencial professional necessari, el treball integrat i la satisfacció del pacient.

Es pot accedir al document a través del següent enllaç: https://fundaciomiquelvalls.org/wp-content/uploads/2024/05/Acompanyament-Comunitari-ELA.pdf

Post a comment