Blog

Donar veu a les persones afectades d’ELA, un repte per la Fundació

Cada vegada la ciutadania en general, i els pacients en particular, volem tenir més informació per poder decidir sobre el que ens afecta i ocupa. Que se’ns expliquin bé les coses, sobretot quan ens donen un diagnòstic, ens proposen un tractament, participem d’un assaig, clínic, etc. Volem decidir les nostres accions entenent totes les opcions possibles. També volem decidir com ha de ser l’atenció que rebem, així com formar part de les decisions que es prenen i ens incumbeixen, els tractaments que volem rebre, els medicaments que son aprovats per les agències del medicament, o la organització del procés assistencial del qual en som els usuaris.

Organismes públics i entitats privades han creat mecanismes perquè tot això sigui possible i des de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls portem molts anys treballant perquè la veu de les persones afectades d’ELA sigui escoltada en tots ells:

A nivell micro, realitzem enquestes pròpies d’opinió per tal de conèixer de primera mà les preferències del col·lectiu i encaminar els nostres esforços i recursos cap a on la majoria de persones afectades i les seves famílies requereixen. També fomentem, a través de diferents entitats i serveis públics i privats, la creació d’enquestes de resultats i processos, alhora que els transmetem les narratives i problemàtiques que ens han fet arribar les persones afectades. Escoltem i fem escoltar la seva veu allà on pugui ser útil i necessari.

A nivell meso, com a Fundació tenim una relació constant amb els diferents organismes públics i privats que estan involucrats en l’assistència, ajudes i prestacions que reben les persones afectades d’ELA per tal d’agilitzar tramitacions, reclamar ajuts, solucionar incidències, etc. Per altra banda, treballem amb els diferents hospitals de referència per poder aportar la nostra opinió en tots els processos assistencials i d’investigació, exercint un paper d’auditors. També tenim un contacte directe amb les acadèmies científiques, com la Societat Catalana de Neurologia i la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives, així com amb diferents  Universitats, perquè aquestes dirigeixin els seus esforços a millorar els coneixements en el món de l’ELA, i altres malalties de motoneurona, avançant així a través d’ells en la millora de la qualitat assistencial i de la investigació.

Finalment, a nivell macro, participem amb l’Administració Pública i altres organismes, com en la Comunitat de l’ELA d’Espanya, per aconseguir que les polítiques públiques, tant autonòmiques com estatals,  recullin les necessitats reals del nostre col·lectiu. En l’actualitat per fer-ho, a banda de mantenir reunions amb representants de totes les administracions per transmetre les necessitats i demanar-los solucions efectives, o fins hi tot acudir a la Comissió de Salut del Parlament quan ha estat necessari per realitzar una petició concreta, una de  les principals accions que  com entitat estem portant a terme és la participació  al Consell Consultiu del Pacient de Catalunya. Aquest és un òrgan assessor representatiu de les entitats de pacients davant l’Administració de la Generalitat creat l’any 2012, a través del qual es dona veu a les persones amb necessitats de salut per mitjà de les entitats de pacients. Ser membres d’aquest Consell ens permet participar de l’elaboració i desenvolupament de les polítiques de salut, un exemple es la nostra participació a la Comissió de Valoració Tècnica de  malalties minoritàries per a la designació d’Unitats d’Expertesa Clínica, on vàrem poder ser part en la decisió de quins hospitals complien els requisits per ser unitats de referència. El Consell de Pacients és un òrgan que ens permet treballar amb la Generalitat de Catalunya i representants d’entitats de pacients d’altres patologies, per tal de vetllar per les necessitats comuns entre tots els col·lectius de pacients crònics. Seguint en la línia d’actuació macro, també treballem a nivell internacional. A Europa amb diferents accions de participació a través de l’Associació Europea d’ELA (EupALS), com per exemple la representació d’una persona afectada d’ELA davant de l’Agència Europea del Medicament (EMA). I a nivell mundial, participem amb l’Aliança Internacional d’ELA, on la majoria d’entitats que ens dediquem a lluitar contra l’ELA a tot el món compartim les nostres experiències i treballem en accions comunes.

Sabem que per una persona no habituada a aquests temes és complicat conèixer el sistema de salut català, espanyol, europeu i mundial, i entendre quins són els mecanismes necessaris pel seu funcionament. Per aquest motiu, des de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls treballem a tots els nivell, per fer conèixer la realitat de l’ELA i altres malalties de motoneurona, defensant sempre les necessitats de les persones i famílies afectades per així millorar la seva qualitat de vida i trobar una cura el més aviat possible.

I per acabar, us recordem que si alguna persona està interessada en ajudar-nos amb aquesta gran tasca de representació, us animem a contactar amb nosaltres per treballar junts i seguir donant veu a totes les persones afectades per la malaltia.

Post a comment