Blog

Donació de teixit nerviós per a la investigació en ELA

Des de l’equip de Treball Social de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls, volem parlar-vos sobre la donació de teixit nerviós, una opció entre d’altres que les persones afectades d’ELA poden fer.

 • Per què la donació?

Per al diagnòstic i la recerca de les malalties neurològiques.

El fet de poder investigar directament el teixit cerebral humà és essencial. Qui és donant de cervell incrementa l’esperança de futur a altres persones amb una malaltia neurològica o amb possibilitat de patir-la, cooperant de forma generosa amb la seva comunitat. D’entre les malalties que afecten el sistema nerviós n’hi ha un grup conegut com a malalties neuro-degeneratives, com ho és la ELA, que té un gran cost humà i social i provoca un especial patiment a familiars i cuidadors.

 • ¿En què consisteix la donació de teixit nerviós?

La donació de teixit nerviós consisteix en l’extracció de teixit nerviós (cervell i medul·la espinal) posterior a la defunció.

 • Qui pot ser donant?

Qualsevol persona que desitgi contribuir a l’esperança de futur que constitueix la investigació, tant si pateix com si no pateix una malaltia del sistema nerviós. Així com és important disposar de teixit nerviós de persones amb diferents tipus i graus de malaltia neurològica, també ho és disposar-ne de persones que no en pateixen. Això permet poder comparar les diferències entre l’estat de malaltia i l’estat de salut.

 • Com s’efectua la donació?

En el moment de la defunció del donant els familiars o cuidadors es posen en contacte amb el Banc de Teixits Neurològics i s’acorda, conjuntament amb els Serveis Funeraris de cada població, el trasllat del donant difunt a l’Hospital Clínic de Barcelona on es realitza l’extracció de teixit nerviós. Després es retorna el cos a la família per a seguir la cerimònia corresponent.

 • Com es formalitza la donació?
  • Emplenant els documents de donació o bé per part del donant, o bé per part dels familiars directes o el tutor legal, en cas d’incapacitat del donant o posterior a la defunció.
  • Els impresos es poden emplenar personalment o lliurar omplerts al Banc de Teixits Neurològics, en mà o per correu convencional a l’adreça pertinent.
  • El donant, en emplenar els impresos de donació, designa un representant per als tràmits a seguir, i rep un carnet de donant.
  • El donant pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment, mitjançant una comunicació per escrit al Banc de Teixits Neurològics.
  • En cas d’incapacitació del donant o en el moment de la seva defunció, els impresos poden ser omplerts per un familiar directe o el tutor legal, sempre i quan el donant no hagi deixat constància verbal o per escrit de la seva oposició a la donació de teixits amb aquesta finalitat.

Per més informació podeu entrar a la pàgina web del Biobanc:  www.clinicbiobanc.org/btn/donants

I si teniu més dubtes sobre aquest procediment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 937665969 o amb la vostra treballadora social de referència si us atenem des de la Fundació.

Departament de Treball Social de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls

Post a comment