La Diputació de Girona ha concedit a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls un ajut, en aquest cas, destinat al projecte d’atenció en treball social a les persones afectades d’ELA.

Aquest ajut prové de la convocatòria de subvencions per a activitats de la millora de les condicions i estils de vida (CEV), a la demarcació de Girona.

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’ELA i de les seves famílies. Està enfocat en l’atenció en Treball Social que les professionals de la Fundació porten a terme de forma continuada als domicilis.

És la segona vegada que la nostra entitat rep aquesta ajuda per part de la Diputació de Girona. Per aquest motiu els hi volem fer arribar el nostre més sincer agraïment per estar al costat de les persones afectades d’ELA i de les seves famílies.

Moltes gràcies per fer aquest Gest per l’ELA!