L’Atenció en Teràpia Ocupacional està destinada a atendre a les persones afectades que degut a l’ELA/MMN que presenten dependència i dificultats en la realització de les Activitats de la Vida Diària (AVD).

Les tasques principals de l’equip de terapeutes ocupacionals de la Fundació són:

  • ASSESSORAMENT I INFORMACIÓ sobre productes tècnics de suport necessaris i el seu corresponent maneig per així potenciar l’autonomia (cadires de rodes elèctriques, grues de transferència, material de comunicació alternativa, llits, butaques elevadores, etc.).
  • SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES i l’adaptació de l’habitatge.
  • REEDUCACIÓ EN LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA, orientant en les transferències i assessorant en els sistemes d’accés adaptat a l’ordinador i de comunicació alternativa.

 La Fundació també posa a disposició de les famílies afectades d’ELA/MMN el Banc de Productes de Suport (BPS)  i el Servei d’Ortopèdia ELA.

Ambdós serveis busquen donar a les persones afectades d’ELA/MMN i les seves famílies resposta a la gran necessitat que tenen  de materials de suport i de comunicació alternativa, podent disposar d’aquests en el moment necessari, i sent assessorats professionalment a través de l’equip de Teràpia Ocupacional de la Fundació.