L’Atenció domiciliària en psicologia es centra en el suport emocional i terapèutic durant les diferents fases de la malaltia i l’assessorament en la presa de les decisions vitals. Contribueix a millorar la gestió dels diferents estats emocionals, maximitzant els recursos personals, interns i externs, per tal de potenciar la percepció de control i la resolució dels obstacles derivats de la malaltia.

Les psicòlogues de la Fundació donen suport a les persones afectades d’ELA i als seus familiars a domicili i a l’hospital, dins les unitats especialitzades de la malaltia, així com també als professionals dels equips receptors (equips sociosanitaris que atenen aquestes persones).

Des de l’any 2014 la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls és part del Programa d’Atenció integral a persones amb malalties avançades de la Fundació “la Caixa” esdevenint un Equip d’Atenció PsicoSocial (EAPS-FMQV) especialitzat en l’ELA per a tot el territori de Catalunya. El programa pretén complementar l’atenció sanitària en cures pal·liatives aportant professionals que ofereixin intervenció psicosocial i espiritual per aconseguir una atenció integral.

L’atenció d’aquest programa va dirigida a persones en procés de final de vida i els seus familiars, a persones que ja han perdut algun esser estimat i estan en procés de dol, i a tots aquells professionals que els atenen.