Des de l’any 2008, la Fundació ”la Caixa”, en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat i amb l’aval de l’Organització Mundial de la Salut, desenvolupa el Programa per a l’atenció integral a persones amb malalties avançades.

Programa d’Atenció integral a persones amb malalties avançades.

L’objectiu principal del Programa és millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties avançades i dels seus familiars, mitjançant l’atenció als aspectes emocionals, socials i espirituals.

L’any 2014 es va obrir convocatòria per ampliar l’abast del Programa a diverses províncies i la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls va presentar una sol·licitud per a la creació d’un equip d’atenció psicosocial (EAPS) dirigit específicament a les persones afectades d’ELA i les seves famílies. Des de la Fundació “la Caixa” es va concedir una menció especial a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls, destacant la qualitat intrínseca del projecte presentat i l’atenció a un col·lectiu tan específic i es va proposar la creació d’un equip d’atenció psicosocial especialitzat en Esclerosi Lateral Amiotròfica per a tot el territori de Catalunya.

L’EAPS-FMQV està format per professionals i voluntaris de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls i ofereix atenció psico-social-espiritual a les persones afectades d’ELA i les seves famílies, en col·laboració amb els equips d’atenció a aquestes patologies d’organitzacions públiques o concertades (centres hospitalaris, centres sociosanitaris, PADES, etc), amb la finalitat d’oferir una atenció integral, cobrint les necessitats i les demandes en les àrees de l’atenció emocional, espiritual i social dels pacients i les seves famílies, de l’atenció al dol i oferint suport als professionals dels equips sanitaris, complementant la seva actuació i coordinant totes les intervencions.

Per més informació sobre el programa per a l’atenció integral a persones amb malalties avançades podeu anar al seu web.