LinkELA és una aplicació mòbil centrada en el pacient, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb ELA, tot oferint una visió holística i un seguiment integrador, desenvolupat a partit de diferents qüestionaris que responen als requeriments d’un equip multidisciplinari.

Un canal de comunicació directe i segur entre el pacient amb ELA i el seu equip mèdic, sanitari i psicosocial que permet:

 • Accés a informació mèdica personalitzada per part del pacient: Medicació, nutrició, agenda, consells, actualitat, investigacions, etc.
 • Contacte directe amb la Unitat Multidisciplinària, des dels professionals mèdics i sanitaris del propi hospital fins als professionals psico-socials de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls.
 • Accés a formularis mèdics i psicosocials per part dels professionals, que els ajudaran a veure l’estat de salut de la persona afectada per poder actuar de manera ràpida i eficaç segons les necessitats de cada moment.

Política de Privacitat

 1. Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa a l’usuari que el titular de l’aplicació i les dades d’identificació són les següents:

 • Responsable: FUNDACIÓ INTERNACIONAL MIQUEL VALLS CONTRA L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA – d’ara endavant LinkEla
 • NIF: G63880165
 • Domicili social: Avinguda Turisme 42-44 – 08370 Calella (Barcelona)
 • Correu Electrònic: ela@fundaciomiquelvalls.org
 1. Aspectes generals

L’ús dels serveis de LinkEla està subjecte als Termes i les condicions d’ús descrits a continuació.

És per això que es recomana llegir amb atenció els Termes i Condicions d’Ús i davant de qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a LinkEla a través del següent correu electrònic ela@fundaciomiquelvalls.org. Així mateix, l’Usuari declara ser major d’edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per vincular-se aquestes Condicions Generals.

L’aplicació és gratuïta, no es requereix pagament, ni es podran fer compres a través d’aquesta.

Les condicions estaran disponibles en els següents idiomes: castellà i català.

Aquests Termes i condicions d’ús seran aplicables per a l’accés i ús de LinkEla, i/o per a qualsevol funció, contingut, eines i serveis accessibles relacionats amb l’aplicació.

LinkEla es reserva el dret de canviar o modificar qualsevol dels Termes i condicions d’ús continguts en aquestes condicions o en qualsevol política del servei. L’Usuari de LinkEla serà prèviament informat sobre els canvis que afectin a aquesta, en referència als Termes i Condicions d’Ús i/o a la pròpia funcionalitat de l’aplicació i qualsevol canvi o modificació serà efectiva un cop publicat a l’aplicació LinkEla.

És una eina de comunicació pensada i desenvolupada per millorar la qualitat de vida dels pacients de la FUNDACIÓ INTERNACIONAL MIQUEL VALLS CONTRA L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA.

 1. Objecte

LinkEla és una eina sofisticada però fàcil d’usar adreçada exclusivament a tots els pacients de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls, pensada i desenvolupada per millorar-ne la qualitat de la vida. Així mateix, a través de l’aplicació els pacients podran monitoritzar-ne les constants, la saturació, la freqüència cardíaca, la temperatura, etc.

A través de l’aplicació els pacients podran gaudir de les funcionalitats següents:

 • Contacte directe amb els professionals: l’usuari disposa d’un espai de contacte per poder parlar i fer consultes amb els seus professionals
 • Recordatoris de visites programades: l’usuari disposa d’una agenda on podeu incloure les vostres properes cites.
 • Registre del dia a dia de l’usuari: els usuaris podran incloure les dades manualment o bé compartir informació des del dispositiu de les seves constants, com ara la seva saturació, freqüència cardíaca, temperatura, etc. Els permisos els podran concedir a través de la configuració del dispositiu.
 • Seguiment dels resultats mèdics, formularis, dietes i medicació: mitjançant aquesta funcionalitat els usuaris poden compartir informació mèdica amb els seus professionals de referència, compartir formularis, establir unes dietes i deixar registrada la seva mediació.
 • Accés a novetats i consells de les darreres novetats sanitàries
 • Configuració del perfil d’usuari: a través del perfil l’usuari podrà modificar les dades, indicar les targetes sanitàries, marcar els objectius i establir els contactes d’emergència i unitat familiar.
 1. Compatibilitat

L’Usuari, abans de descarregar-lo, s’haurà d’assegurar que disposa de:

– Android 10.0 i versions posteriors.

– iOS 8.0 o posterior. Compatible amb iPhone, iPad i iPod touch.

 1. Suport

De conformitat amb aquests termes i condicions d’ús, LinkEla oferirà i/o publicarà des de la botiga digital les noves extensions o versions i altres serveis en relació amb l’ús de l’aplicació.

En tot cas, és responsabilitat de l’Usuari l’actualització de l’aplicació mitjançant les funcionalitats proporcionades per LinkEla a través de la botiga digital.

 1. Bon ús de l’aplicació

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de l’aplicació, així com de la informació relativa als seus serveis i activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a l’aplicació.

A més, es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

 1. Funcionament de l’aplicació

Per poder accedir a LinkEla, cal que l’usuari sigui pacient de Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls.

La Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls, proporcionarà a l’Usuari un nom d’usuari i la contrasenya. Així mateix, l’Usuari es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i la contrasenya proporcionades, no podent cedir-les a un altre.

Si l’Usuari no disposa de nom d’usuari i contrasenya o no pot accedir a l’aplicació, es podrà posar en contacte per a la sol·licitud a través del correu electrònic següent: telemedicina@fundaciomiquelvalls.org

En cas d’incompliment dels Termes i condicions d’ús, LinkEla, es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva aplicació, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al respecte. LinkEla farà el possible per mantenir l’aplicació en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats. Ara bé, LinkEla no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a l’aplicació ni la inexistència d’errors al contingut.

 1. Accessos

Calendari

 • Llegir esdeveniments de calendari i informació confidencial
 • Afegir o modificar els esdeveniments de calendari i enviar un correu als convidats sense que els propietaris ho sàpiguen

Contacte

 • llegir els teus contactes
 • modificar els teus contactes

Ubicació

 • ubicació aproximada (segons la xarxa)
 • ubicació precisa (segons el GPS i la xarxa)

Telèfon

 • Trucar directament a números de telèfon
 • llegir la identitat i l’estat del dispositiu

Fotos/dades multimèdia/arxius

 • Llegir el contingut del dispositiu USB
 • modificar o eliminar el contingut de l’emmagatzematge USB

Emmagatzematge

 • Llegir el contingut del dispositiu USB
 • modificar o eliminar el contingut de l’emmagatzematge USB

Cambra

 • Fer fotografies i gravar vídeos

Micròfon

 • Gravar àudio

ID de dispositiu i dades de trucades

 • llegir la identitat i l’estat del dispositiu

Dades d’activitat/sensors wearable

 • Sensors corporals (com els monitors de freqüència cardíaca)

Un altre

 • Rebre dades des d’Internet
 • veure connexions de xarxa
 • vincular amb dispositius Bluetooth
 • Enviar emissió persistent
 • accés complet a la xarxa
 • Canviar la configuració d’àudio
 • executar-se a l’inici
 • Impedir que el dispositiu entri en mode de suspensió

En baixar l’aplicació se sol·licitarà permís a l’usuari dels accessos indicats. Així mateix, s’informa a l’Usuari que podrà controlar la informació o les funcions a què té accés l’aplicació una vegada que la instal·lis al dispositiu.

 1. Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades, us facilita la informació següent:

Qui tracta les dades?

FUNDACIÓ INTERNACIONAL MIQUEL VALLS CONTRA L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA | G63880165 | Avinguda Turisme 42-44 – 08370 – Calella (Barcelona) | ela@fundaciomiquelvalls.org

S’informa a l’Usuari que FUNDACIÓ INTERNACIONAL MIQUEL VALLS CONTRA L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA que, de vegades, actua com a Encarregada del Tractament dels hospitals amb els quals ha formalitzat un conveni de col·laboració.

Amb quina finalitat es tracten les dades i quina és la base que legitima el tractament?

Tractem les dades i la informació que ens faciliten els Usuaris amb la finalitat de:

 • Gestionar del bon funcionament de LinkEla: es tractaran dades personals en la mesura estrictament necessària amb la finalitat de proporcionar i garantir la seguretat de l’aplicació i de la informació, i la base legítima del tractament és l’interès legítim del Responsable del Tractament.
 • Enviar als usuaris notificacions, push o alertes, sempre que l’usuari així ho accepti. Així mateix, l’Usuari podrà gestionar aquestes notificacions mitjançant la configuració del dispositiu.
 • Atendre les necessitats dels Usuaris. El tractament de les dades és necessari per al diagnòstic, el seguiment, així com la prestació d’assistència sanitària d’acord amb el que estableix l’article 9.2 h) del RGPD.

A qui es comunicaran les dades?

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Quant de temps es conserven les dades?

Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat sol·licitades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Es fan transferències internacionals de dades?

No es faran transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Quins drets hi ha i com exercir-los?

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit al correu electrònic a ela@fundaciomiquelvalls.org.

En cas que no obtingueu una resposta satisfactòria i vulgueu formular una reclamació o obtenir més informació sobre qualsevol d’aquests drets, podeu acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

 1. Geolocalització

LinkEla, pot requerir accés a la geolocalització del dispositiu, per la qual cosa haureu d’usar els serveis de localització del sistema operatiu. Aquest accés es considera una recollida de dades personals, per la qual cosa han de transmetre dades de geolocalització a l’aplicació.

Prèviament a la instal·lació, així com, una vegada instal·lada, LinkEla, informarà sobre la utilització del sistema esmentat, havent d’acceptar-ho o rebutjar-ho expressament.

En qualsevol cas, l’Usuari podrà revocar en qualsevol moment de forma senzilla i eficaç, el tractament que l’aplicació realitza mitjançant la utilització de la localització del dispositiu, impedint així que LinkEla tingui accés al tractament de dades de localització.

L’App només podrà accedir a les dades de geolocalització quan l’Usuari utilitza l’aplicació, per tant, aquest sistema no es trobarà activat de manera contínua. Si fos necessària la utilització de la dada de localització de manera contínua, s’informaria de manera prèvia i prèvia, sol·licitant-ne el consentiment exprés de manera independent.

 1. Mesures de seguretat

LinkEla informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

LinkEla té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

 1. Responsabilitat

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de l’aplicació.

LinkEla, no es farà responsable de cap dany al maquinari i/o programari de l’Usuari que es derivi de l’accés i l’ús de l’aplicació. Així mateix, tampoc no es responsabilitzarà d’aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de l’aplicació, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus/o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte a les comunicacions i/o Internet.

L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que LinkEla pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès a través dels Termes i condicions d’ús.

 1. Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts

LinkEla, o els seus llicenciats, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts de l’aplicació, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren l’aplicació (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. En relació amb les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat de LinkEla, o els llicenciants.

L’ús de l’aplicació per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

 1. Política en matèria de “Links”

L’aplicació pot contenir enllaços que derivin a pàgines web de tercers que permetin accedir a l’usuari. Tot i això, LinkEla, no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi.

Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, la comercialització o cap relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

 1. Legislació aplicable

Els Termes i condicions d’ús es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per resoldre qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés a l’aplicació, se sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

 1. Contacte

Per a qualsevol pregunta o comentari sobre aquests termes i condicions d’ús us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic telemedicina@fundaciomiquelvalls.org.