L’atenció domiciliària a Treball Social té per objectiu ser un punt de suport i referència per la persona afectada i la seva família, informant-los sobre la malaltia, donant suport emocional continuat, assessorament de manera personalitzada en la tramitació d’ajuts, serveis i altres gestions (pensió , grau de discapacitat, llei de dependència, fisioteràpia, etc.), i acompanyant-los durant tota l’evolució de la malaltia.

Les treballadores socials són les primeres que visiten al domicili la família, un cop aquesta ha contactat amb la Fundació. Es fa un pla de treball elaborat conjuntament, on es detallen els objectius, les necessitats valorades (variables segons la situació social, econòmica i de salut de cada família) i les estratègies d’intervenció. Si la situació ho requereix també es fan derivacions a altres professionals, ja siguin de la xarxa pública, altres professionals privats o els propis de la Fundació, i es realitza una coordinació continuada tant amb aquests professionals com amb els diferents serveis que a mesura que avança la malaltia puguin tenir contacte amb la família (SS.SS, PADES, CAP…).

Laura_TS_domicili

L’atenció es manté al llarg de tot el procés d’evolució de la malaltia. La família disposa del telèfon mòbil de les professionals per poder contactar davant de qualsevol eventualitat les 24 hores del dia. La Treballadora Social fa un seguiment continuat, també una vegada la persona afectada d’ELA ja ha mort, amb visites i seguiments telefònics periòdics fins que la família ho requereixi.